Badania jakie prowadzimy zawierają się w bardzo szerokim spektrum balansującym pomiędzy kilkoma dziedzinami. Dążymy wspólnie do stworzenia stałej i ustruktu-ralizowanej relacji łączącej dyscypliny dizajnu, sztuki, struktury społecznej, zbalansowanej i odpowiedzialnej gospodarki a także edukacji i ekologii. W załącznikach udostępniamy krótkie streszczenia naszych prac doktorskich.

 

Wiedzę i badania jakie prowadzimy w osobnych kontekstach łączymy wspólnie na platformie Tohu and Bohu gdzie do skutku dojść ma współzależna struktura. Tak jak wyjaśnienie etymologiczne biblijnego zwrotu 'tohu wa bohu' nie ma odpowiednika w żadnym z trzech współczesnych języków jakimi się posługujemy, tak i do-kładne jego wyjaśnienie jest kompleksowe i niejedno-znaczne.

 

Będziemy się zatem starać systematycznie dzielić naszymi badaniami oraz wyjaśniać i dogłębnie formułować treść tworzonego przez nas neologizmu 'tohu and bohu'.

 

Doktorat Daria Wartalska-Matyik

Pobierz:

Streszczenie.pdf

 

Pobierz:

Abstract.pdf

 

Pobierz:

RozprawaDoktorska.pdf

 

filozofia

projekty

badania

archiwum

o nas

szabat

sklep